TARJOUS! Kevätsetit ovat täällä! Säästä jopa 43€. Katso tarjous

Toimitus- ja jäsenehdot

EHO Hieronta Oy

Yleiset sopimusehdot

Eho Hieronta Oy:n pitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava tilaajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilaus on sitova tilaajan saatua kirjallisen tilausvahvistuksen.

Maksutavat

Maksut Visa, Mastercard tai American Express -korteilla. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe. Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Kun valitset verkkokaupassa luottokorttimaksun, maksunvälittäjänä toimii Stripe. Maksu tapahtuu verkkokaupan sivuilla suoraan eikä sinua ohjata toiseen palveluun. Kun maksat Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

Vaihto- ja palautus

Tuotteilla on 14 pv palautusoikeus. Verkkokaupasta ostettuja lahjakortteja ja jäsenyyksiä ei vaihdeta rahaksi. Palautuksen edellytyksenä on, että palvelua ei ole käytetty. Virheellisestä toimituksesta asiakkaan on tehtävä ilmoitus välittömästi osoitteeseen: info@eho.fi

Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.12.2021 alkaen.

Eho Hieronnan jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

1. Yleistä

Ehdot ovat osa Eho Hieronnan jäsensopimusta (myöhemmin ”jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”jäsen”) ja paikallisen Eho Hieronta toimipisteen (myöhemmin ”Eho”) välillä.

2. Eho Hieronta jäsenyys

2.1 Jäsenyys on voimassa sopimuksen mukaan toistaiseksi. Jäsenyys voidaan asettaa lopetettavaksi koska tahansa ottamalla yhteyttä Ehoon sähköpostitse. Poikkeuksena tähän on Silver-jäsenyys, jossa perimme yhden kuukauden suuruisen tasoitusmaksun tilanteissa, joissa hierontoja on käytetty enemmän kuin maksettu.

Silver-jäsenyydessä hierontakrediitti tulee voimaan jokatoisesta kuukausimaksusta. Jotta asiakas pääsee hierontaan heti jäsenyyden ostettuaan, tulee hierontakrediitti Silver-jäsenyydessä jo ensimmäisen kuukausimaksun (27,95€) yhteydessä. Seuraavan kuukauden maksu sitten "tasoittaa" jäsenyyden, eikä hierontakrediittiä tällöin tule. Sama kaava toistuu koko Silver-jäsenyyden ajan.

Tämä luo tilanteen joka toinen kuukausi, jossa asiakas on käyttänyt enemmän hierontoja kuin on maksanut kuukausimaksuja kuitatakseen hieronnan. Tällöin perimme yhden kuukauden suuruisen tasoitusmaksun jäsenyyden peruuttamisen yhteydessä.

2.2 Jäsen on velvollinen suorittamaan Eholle voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun jäsensopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

2.3 Jäsenyys antaa jäsenelle oikeuden valitun jäsentason (Silver, Gold, Platinum, Black) mukaisten palveluiden käyttöön ja palveluiden ostoon tasojen mukaisilla hinnoilla. Kuukausimaksua vastaan jäsenyyteen aktivoituu kredittejä jäsenyystason mukaisesti, jotka ovat voimassa vuoden kreditin saamisesta. Kulloinkin voimassa olevat tasot ja hinnasto ovat nähtävillä Ehon toimipisteissä ja verkkosivuilla. Eholla on oikeus tehdä tarkennuksia jäsenetujen sisältöön sopimuksen voimassaoloaikana.

2.4 Jäsenyys on henkilökohtainen ja jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

2.5 Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat liittyä Ehon jäseneksi vanhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

2.6 Jäsenyys antaa jäsenelle oikeuden käyttää Ehon toimipisteiden palveluja kaikissa Ehon toimipisteissä.

2.7 Jäsenyyden taso (Silver, Gold, Platinum) määritellään jäsensopimuksessa, eli tilauksen vahvistuksessa. Jäsen voi milloin tahansa korottaa täysihintaisen vuosi jäsenyytensä korkeammalle jäsentasolle. Tällaisessä yhteydessä jäsenen tulee suorittaa korotetun jäsentason lisämaksu seuraavan kuukauden veloituksessa Ehon sen hetkisen voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Erikoishintaisten jäsenyyksien korotukset eivät lähtökohtaisesti ole mahdollisia ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.

3. Jäsentiedot, tiedottaminen ja henkilötietojen käsittely

3.1 Jäsensopimuksen hyväksymällä jäsen suostuu siihen, että Eho voi lähettää tietoa palveluista ja tarjouksista. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.

3.2 Jäsen hyväksyy, että Eho voi rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä jäsenen käyttämiä Ehon palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tiedottaa jäsentä Ehon kulloinkin voimassa olevista palveluista. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Eho tallentaa jäsenen käynti- ja ostohistoriaa palveluiden laadun varmistamiseksi. Jäsenellä on aina oikeus tutustua tietoihinsa, tämä onnistuu perustietojen osalta Ehon jäsensivun kautta ja kaikkien tietojen osalta pyydettäessä info@eho.fi

3.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

4. Jäsenyyden lykkääminen ja purkaminen erityisissä tapauksissa

4.1 Jäsen, joka erityisestä syystä ei voi hyödyntää jäsenyyttään määrättynä ajanjaksona voi hakea kirjallisella hakemuksella kyseistä ajanjaksoa vastaavaa jäsenyyden lykkäystä. Jäsenyyden jäädytys on voimassa siitä päivästä lukien, kun Eho hyväksyy jäsenen kirjallisen hakemuksen. Tämän seurauksena jäsensopimuksen mahdollista sidonnaisuus aikaa pidennetään Ehon hyväksymällä jäädytyksen kestoa vastaavalla ajanjaksolla, jäsenyyden käyttö on tänä sovittuna aikana estetty.

4.2 Jäsenyyden lykkäystä myönnetään sellaisen loukkaantumisen tai sairauden perusteella, joka todistettavasti estää jäsenen palvelujen käytön vähintään 60 ja enintään 365 päiväksi. Lykkäystä voi hakea vuoden aikana yhden kerran. Jäsenyyttä tulee olla jäljellä vähintään 30 päivää, jotta lykkäys voidaan myöntää.

4.3 Jäsenyyden jäädytystä koskeva hakemus tulee tehdä etukäteen tai loukkaantumisen tai äkillisen sairaustapauksen perusteella viimeistään silloin, kun Jäsenellä on siihen tosiasiallinen mahdollisuus ja se on vahvistettava todistuksella Ehon palvelujen käyttämisen esteestä.

4.4 Jäsenellä on oikeus purkaa Jäsensopimus häntä koskevan poikkeuksellisen, yllättävän tapahtuman (vakava pitkäkestoinen sairaus tai vammautuminen, joka estää pysyvästi Ehon palvelujen käytön, tilapäistä pysyvämpi muutto ulkomaille tai muu sellainen ennakoimaton elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi jäsensopimuksen jäädyttäminen määräajaksi ei ole perusteltua) vuoksi huolimatta siitä, että jäsensopimuksessa määritelty jäsen sidonnaisuusaika ei olisi päättynyt. Jäsensopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että Eho hyväksyy jäsensopimuksen purkamisen perusteen. Eho varaa oikeuden periä kohdassa 4.5 määritellyn korvauksen jäsenestä johtuvasta jäsensopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta.

4.5 Eho maksaa takaisin jäsenyyden voimassaoloaikana tapahtuvan jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä jäsenen maksaman jäsenmaksun siltä osin kun ne kohdistuvat jäljellä olevaan jäsenyys aikaan, johon jäsen on jäsensopimuksessaan sitoutunut jos jäsenyys päättyy kohdassa 4.4 kuvattujen tai muiden jäsenyyden purkuun oikeuttavien syiden vuoksi ja Eho ja jäsen ovat yhteisymmärryksessä näin todenneet. Sopimuksen näin päättyessä jäseneltä ennakkoon peritystä vuosimaksusta Eho veloittaa jo käytettyjen palvelujen osalta voimassa olevan hinnaston mukaisen normaalin kertapalvelun kustannuksen. Jäsenmaksusta näiden edellä mainittujen vähennysten jälkeen jäljelle jäävä summa tilitetään jäsenelle kertasuorituksena. (esim. lahjakortti).

5. Sopimusehtojen muuttaminen

5.1 Eholla on täysi muutoksenteko- ja kehittämisoikeus. Ehon liiketoimintakonseptin luonteeseen kuuluu kehittää ja parantaa toimintaa sekä toimintatapoja aktiivisesti ja näin ollen Eho pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jotka parantavat liiketoimintakonseptin toimivuutta yleisellä tasolla.

5.2 Eholla on oikeus lukita jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa jäsensopimus päättymään välittömästi ilman korvausta, jos jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai Ehon muuta ohjeistusta.

5.3 Jäsenyys on aina henkilökohtainen ja väärinkäyttötilanteissa Eholla on oikeus poistaa jäsenyys käytöstä ilman, että jäsenelle maksetaan tästä korvausta tai hyvitystä.

6. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

6.1 Eho ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista asiakkaan tai jäsenen Ehon toimipisteeseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Eho ei vastaa asiakkaan tai jäsenen toimipisteeseen jääneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta.

6.2 Eho ei vastaa missään olosuhteissa jäsenen palveluun pääsyn tilapäisestä estymisestä tai muista tilapäisistä rajoituksista jotka johtuvat Ehon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, ja syistä joita Eho ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai estää.

6.3 Eholle ei synny vastuuta eikä se vastaa sopimuksen mukaisen palvelun käyttömahdollisuuden esteestä tai rajoituksesta, joka johtuu seuraavassa kuvatun kaltaisesta syystä, joka estää palvelun suorittamisen kokonaan tai vaikeuttaa sitä huomattavasti. Tällaiseksi rajoitukseksi katsotaan muun muassa viranomaisen päätös, uudet lait tai lakien muutokset, henkilökunnan menetys, lakko, työsulku, saarto, tulipalo, tulva, vesivahinko, konkurssi, merkittävän omaisuuden menetys, tuhoutuminen tai suuronnettomuus. Mikäli Ehon palveluiden käyttö estyy edellä kuvatusta esteestä Ehon ei ole velvollinen palauttamaan jäsenen maksamaa jäsenmaksua tai muuta käyttämättä jäämättä palvelua tai tuote-etua.

7. Sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu

7.1 Jäsensopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

7.2 Jäsenen ja Ehon väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan tuomioistuimen käsiteltäväksi.